Praktijk voor Psychosynthese.

Vertrouwen in wat zich wil ontvouwen...

 

Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is. 

 

Wat is de weg lang, maar al die tijd, hoezeer heb ik die nodig gehad,
om te weten waar hij mij voorbij voert.                                                                                                                             Dag Hammarskjöld

 

Ga op zoek naar de rust en de stilte in uzelf en weet dat alles in dit leven een doel heeft. Alle gebeurtenissen zijn er omdat we er iets van kunnen leren.                                                                                                                            Elizabeth Kübler-Ross

 

Reiziger, er is geen weg. De weg maak je zelf door te gaan. Stap voor stap.                                                                                                                                Antonio Amado. 

Als het eb is in je leven , dan is het goed strandjutten.                                                                                                                                       Raymond van de Klundert

Soms zie je het leven pas als je er vlak voor staat, en daarom moeten we nooit vanuit de verte oordelen.                                                                                                                Jon Kalman Stefansson                                                                 

 In elke ervaring schuilt een verborgen schat.                                                                                                                          Neale D. Walsch                                                                                                           

Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn. Tijd is geen snel weg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon.