Praktijk voor Psychosynthese.

Vertrouwen in wat zich wil ontvouwen...

 
vraagt ondersteuning op eigen initiatief:


Het particuliere tarief bedraagt 60 euro per uur .

Ik ben tot aan 01-01-2023 aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA  en ingeschreven in het RBCZ register. Op basis hiervan is er de mogelijkheid om via de aanvullende verzekering  een deel vergoed te krijgen. Neem ook hierover contact op met uw zorgverzekering.(alternatieve zorg; psychosociale therapie)

U krijgt maandelijks een rekening.

 

Via instellingen/ bedrijven.

Voor een begeleidingstraject in de vorm van coaching, waarbij er vergoeding plaats vindt door de werkgever, wordt 75 euro per sessie in rekening gebracht. 

NVPA lidnummer: 101110

Beroepsregister RBCZ: licentienummer 214133R 

Ingeschreven bij S.C.A.G. onder nr. 10870